Сервіси асоціації

  Детальну увагу ми приділили сервісам Асоціації для своїх учасників.

 Цей формат співпраці потребує як детальної розробки, так і постійного оновлення, залежно від змін інтересів та потреб учасників. Тому ми ведемо активні діалоги із потенційними учасниками та учасниками на предмет: які проблеми прокатного бізнесу актуальні на сьогодні; які проблеми спроможна вирішити Асоціація.

Перелік та опис

Об’єднання учасників Асоціації

 • Організація спільних заходів, «круглих столів» відкрите спілкування, обмін досвідом, досягнення домовленостей по принциповим роз’єднуючим питанням.
 • Взаємовигідна співпраця між учасниками.
 • Реалізація спільних проектів.
 • Створення платформи для вирішення спірних ситуацій, конфліктів.

Консалтинг бізнесу

 • Підтримка учасників включатиме юридичну, консультаційну, бухгалтерську допомогу учасникам з метою легалізації та оптимізації бізнесу шляхом надання направлення до провідних фахівців у відповідній галузі.
 • Розробка типових договорів та корисних для роботи учасника документів.
 • Формування базового реєстраційного, дозвільного пакету для бізнесу, необхідних внутрішніх документів при перевірках контролюючих органів.
 • Створення сервісу для кандидатів учасників Асоціації щодо супроводження їх державної реєстрації та консультування з питання досягнення ними відповідності вимогам по рівню ведення бізнесу учасників Асоціації.

Розробка правил та стандартів роботи в галузі

 • Розробка та впровадження стандартів надання послуг.
 • Розробка та впровадження принципів взаємодії, етики співробітництва.
 • Розробка та забезпечення виконання правил технічної безпеки та охорони праці як при виконанні робіт/наданні послуг так і безпеки (в том числі і пожежної безпеки) під час проведення подій, недопущення ризиків травмування та /або загибелі людей, пошкодження майна.
 • Сертифікація та стандартизація.

Сервіс підвищення професійної кваліфікації працівників

 • Організація навчання персоналу учасників Асоціації всіх рівнів та напрямків роботи.
 • співробітництво з Виробниками, Постачальниками, Дилерами обладнання, які зацікавлені та проводять тренінги, семінари, навчальні курси щодо роботи на відповідному обладнанні.
 • організація навчання та підвищення кваліфікації по напрямкам, які цього вимагають, створення регулярної «Школи» для персоналу учасників Асоціації.
 • взаємодія із організаторами тренінгів та мастер-класів найвищого рівня з метою відслідковування найактуальніших найцікавіших заходів та отримання пільгових умов для участі персоналу учасників Асоціації в заходах найвищого рівня.
 • Створення бази навченого персоналу, організація стажування студентів, надання рекомендацій найкращим випускникам щодо їх працевлаштування.

ІТ Сервіс

 • Розробка та впровадження ІТ Платформи, яка б забезпечила швидке, зручне співробітництво в мережі між учасниками Асоціації.
 • Розробка (або Адаптація запропонованих на міжнародному ринку) Програмного продукту для внутрішнього обслуговування бізнесу учасників із можливістю доопрацювання під конкретного учасника, його побажань, специфіки ведення бізнесу.

Узагальнення вимог та ефективна взаємодія із «Локаціями» та «Протокольними службами»

 • Переговори щодо спрощення процедур акредитації для учасників Асоціації.
 • Трансляція вимог локацій та допомога у оформленні необхідного пакету документів.
 • Заочна акредитація на майданчиках учасників Асоціації.

Представлення інтересів учасників Асоціації у фінансовому забезпеченні

 • Переговори з Банками щодо лояльних умов для учасників Асоціації кредитування та лізингу.
 • Переговори з дистрибьютерами, постачальниками щодо лояльних умов для учасників Асоціації.

Представлення інтересів учасників у страхуванні

 • Розробка специфічних страхових продуктів для учасників Асоціації щодо страхування майна, відповідальності, особистого страхування, домовленості про знижені тарифи для учасників Асоціації як корпоративного клієнта.

Сприяння міжнародному співробітництву

 • Міжнародна співпраця із Асоціаціями та організаціями інших країн.
 • Створення сервісу для учасників Асоціації по веденню переговорів із іноземними партнерами.
 • Створення сервісу для учасників щодо документального оформлення виїзду.

Внутрішня сертифікація, відзнаки учасникам Асоціації

 • Оцінка професійності, відповідності законодавчим вимогам та затвердженим Асоціацією ПРАВИЛАМ учасників Асоціації та/або їх представників, відповідна відзнака таких учасників підвищить авторитет учасника на ринку, зумовить здорову конкуренцію та підвищення якості бізнесу.
 • Рекомендації Асоціації до партнерства з підприємствами, в тому числі, створеними учасниками, або за їх участю, або залучені учасниками (продаж та/або прокат обладнання, технічний сервіс (підтримка) обладнання, надання інших послуг).

Промо підтримка діяльності учасників

 • Робота з засобами масової інформації

Формування на ринку інституту відповідальності

 • Авторитет Асоціації дозволить цінувати участь у ній, як окрему цінність та переваги для бізнесу.

Представлення інтересів бізнесу перед державними органами

 • Конкретно визначені питання та проблеми будуть ставитись перед органами державної влади та місцевого самоврядування, проводитись «круглі столи» та офіційне листування від імені об'єднання, а не конкретного підприємства, що забезпечить позитивне вирішення поставлених питань.

Сервіс безпеки бізнесу

 • Служба включатиме консультації з питань економічної безпеки, попередження та недопущення протиправних дій проти інтересів та/або майна учасників Асоціації, допомога та супроводження при необхідності залучення правоохоронних органів.
 • Створення, наповнення спеціальних баз даних ненадійних контрагентів, замовників, персоналу, переліку обладнання, яке набуте злочинним шляхом.
 • Створення бази серійних номерів обладнання.